Skĺbením všetkých oblastí, v ktorých poskytujeme služby a spojením dlhoročných skúseností odborníkov vo svojich oblastiach sme schopní poskytovať okamžité a komplexné odpovede na otázky. Široké portfólio nami poskytovaných služieb zabezpečí komplexný pohľad na problematiku ako z hľadiska daní, tak aj účtovníctva a miezd. Poradňa je plná najnovších informácií z oblasti daní, účtovníctva, miezd a v neposlednom rade aj práva.

Prináša riešenie každodenných problémov spoločností s praktickými príkladmi s cieľom či už pomôcť spoločnostiam predchádzať prípadným chybám, alebo s cieľom poskytnutia možnosti overiť si prijaté závery a rozhodnutia spoločností.

  

Prejsť na Klientskú zónu 

Výhody používania poradne:

  • Okamžité odpovede na bežne sa vyskytujúce problémy v praxi
  • Aktuálne odpovede s ohľadom na meniacu sa legislatívu
  • Záruka odbornosti
  • Možnosť poskytnutia garantovanej odpovede potvrdenej pečiatkou daňového poradcu

Neváhajte a vyskúšajte

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať buď emailom alebo telefonicky alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.

Prejsť na poradňu