Mzdy nie sú len o výpočte, zahŕňajú rozsiahly komplex problematiky s prienikom do právnych, daňových, účtovných oblastí, ako aj problematiku ochrany osobných údajov. Individuálnym prístupom, vieme ponúknuť definovať existujúce  problémové oblasti a vytvoriť tak komplexné a zrozumiteľné riešenie pre klienta. Odborne zastrešujeme cely proces a ponúkame plnú zodpovednosť v oblasti, pričom dbáme na ochranu citlivých informácii, ktoré táto agenda zahŕňa.

Činnosti, ktoré poskytujeme našim klientom:

  • Vedenie mzdovej evidencie a mzdové poradenstvo
  • Personálno - právne poradenstvo
  • Poradenstvo a tvorba pracovných zmlúv
  • Komunikácia s poisťovňami, finančnou správou a kontrolnými úradmi štátnej moci a zastupovanie pri kontrole zo strany štátnych orgánov

Máte záujem o službu?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať buď emailom alebo telefonicky alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.

Kontaktovať nás