daňové poradenstvo

späť na služby

Vieme, že úspech poradenskej spoločnosti je podmienený kvalitou jej ľudí, ktorí sú schopní nielen realizovať riešenie podľa predstáv klienta, ale aj zvážiť a navrhnúť alternatívne riešenie, ktoré pri rešpektovaní všetkých zákonných pravidiel a morálnych zásad zabezpečí optimálnu realizáciu jeho zámerov.

Nakoľko daňové poradenstvo, ako špecifickú formu uplatňovania daňového práva, je možné realizovať len prostredníctvom profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami, poskytuje spoločnosť TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. tieto služby prostredníctvom daňových poradcov zapísaných v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov a prostredníctvom asistentov daňových poradcov zapísaných v zozname asistentov daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov.

Činnosti, ktoré poskytujeme našim klientom:

  • Poradenstvo a konzultácie
  • Daňové priznania
  • Danové právo
  • Medzinárodne dane

Máte záujem o službu?

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať bud emailom alebo telefonický alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.

Kontaktovať nás