O spoločnosti

Pôsobíme v oblasti už 18 rokov

Profil spoločnosti

Obchodná spoločnosť TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o., je zapísaná ako samostatná právnická osoba v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov a je členom CFE – Confederation Fiscale Europeénne. Na základe dlhoročných skúsenosťami v oblasti daňového poradenstva, ktoré poskytuje prostredníctvom daňových poradcov a asistentov daňových poradcov zapísaných v zozname daňových poradcov a asistentov daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov predstavuje spoľahlivého partnera, ktorý dokáže získané poznatky z oblasti daní využiť pre posilnenie pozície svojich obchodných partnerov.

Od založenia v roku 2001 sme rástli a snažili sa rozšíriť portfólio služieb spočívajúce predovšetkým v poskytovaní daňového poradenstva o služby vedenia účtovníctva a spracovania miezd, čo sa nám podarilo. Počas nášho pôsobenia sme spolupracovali s viac ako 140 klientmi pôsobiaciami v rôznych odvetviach hospodárstva.

Poslanie spoločnosti

Je nesporné, že v dnešnom svete rýchlosť získavania kvalitných informácií a ich premena na znalosti sú základným prvkom konkurenciechopnosti každej modernej spoločnosti. Zabezpečenie komplexných a rýchlo dostupných informácií a odborných znalostí ako nevyhnutnej súčasti rozhodovania na každej úrovni riadenia vyžaduje kvalitnú ponuku poradenských služieb. Poradenstvo je nástrojom, ktorý síce nezabezpečí bezchybné fungovanie spoločnosti, dokáže však vytvoriť  predpoklad pre prijímanie správnych rozhodnutí.

Poslaním spoločnosti TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. je s garanciou kvality, spoľahlivosti a dôveryhodnosti zabezpečiť pre našich obchodných partnerov včasné a spoľahlivé informácie a odborné znalostí v oblasti daní, účtovníctva a miezd formou poskytovania komplexných služieb daňového poradenstva, vedenia účtovníctva a spracovania miezd.

Prečo naša spoločnosť

Poskytujeme garanciu kvality, spoľahlivosti a dôveryhodnosti svojim obchodným partnerom, včasné a spoľahlivé informácie, a odborné znalostí a rady v oblastí daní, účtovníctva a miezd. Zabezpečenie poskytovaných služieb je možné len pri dôslednom uplatňovaní nasledovných zásad, ktoré tvoria základ filozofie našej poradenskej spoločnosti:

  • Zodpovednosť a garancia
  • Neustále zvyšovanie vzdelávania
  • Spoľahlivosť a dôveryhodnosť
  • Individuálny prístup

0

rokov skúseností

0

klientov

0

členný tím odborníkov

"Pozrieť sa na problémy iným pohľadom ako ich vidí klient a nájsť vhodné riešenia, pri ktorých sa uplatnia dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti je zárukou efektívneho poradenstva."

Mgr. Ing. Peter Hennel

Partner/ CEO

Sme tu pre Vás

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom, telefonicky alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie.
Kontaktovať nás